10 องค์กรพันธมิตร เปิดตัว Spar Awards ผลักดันสินค้า SME ไทยสู่ตลาดสากล

สกว. จับมือ บางจากฯ พร้อมองค์กรพันธมิตร เปิดตัวโครงการ "Spar Awards" ช่วยผลักดันสินค้า SME ไทยสู่ตลาดสากล ผ่านการประกวดและทดลองจำหน่ายจริงในร้าน Spar และร้านอินทนิลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล” หรือ Spar Awards : Taste of Thailand กับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย

 1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 3. สถาบันอาหาร (NFI)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
 6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 7. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 8. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
 9. กลุ่มบริษัทบางจากฯ โดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (Bangchak Initiative and Innovation Center - BiiC) และ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) ผู้ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Non-Oil

โอกาสนี้ นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในนาม SPAR Thailand ผู้ดำเนินธุรกิจร้าน SPAR ในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้จะเปิดรับผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม Start up เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 2561 นี้ ทางเว็บไซต์ http://www.sparthailand.com/th/ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 ราย ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2561 จากนั้นจะพิจารณาสินค้าของผู้ประกอบการให้ผ่านเข้ามาทดลองจำหน่าย 3 เดือนในร้าน SPAR และร้านเครื่องดื่มอินทนิล ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจะประกาศผู้ชนะระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2562 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและการตลาดจากองค์กรที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน และผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสจากบริษัทแม่ของ SPAR ที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในร้าน SPAR ตามความเหมาะสมของตลาดในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันร้าน SPAR มีอยู่ 50 แห่งทั่วโลก

ด้าน นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) กล่าวว่า สถาบัน BiiC ทำหน้าที่ต่อยอดการขยายธุรกิจของ SME รวมถึงกลุ่ม Start up  เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ขณะที่ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า สกว. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และ พร้อมที่จะดึงนักวิจัยมาช่วยสนับสนุนพัฒนาสินค้า การออกแบบ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับสินค้า ให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ เพื่อให้สินค้าตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้นโดยที่ผ่านมา สกว. ได้ให้การสนับสนุนการวิจัย และ พํฒนาต่อยอดธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Innovative House ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร และ เครื่องสำอาง กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และ โครงการ SPAR Awards จะเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการ ตนอยากจะเน้นย้ำว่า หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Innovative แต่ละอย่างแล้วขายไม่ได้ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ก็ได้แค่องค์ความรู้

อย่างไรก็ดี ตนขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการ SPAR Awards เพื่อคัดเลือกสินค้าสู่การวิจัยและพัฒนาให้เป็น SPAR Signature Products โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 ภายใต้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน ได้แก่

 1. นวัตกรรม (Innovation)
 2. ความแตกต่าง (Differentiate)
 3. คุณภาพและมาตรฐาน (Quality Standard) และ
 4. ยอดขาย (Sales)

ที่สำคัญกว่ารางวัลที่ได้รับ คือ ช่องทางการตลาดที่สินค้าจะถูกส่งต่อให้กับผู้บริโภคจาก Spar ซึ่งมีกำหนดทดลองวางจำหน่ายภายในปีนี้

 

10 องค์กรพันธมิตร เปิดตัว Spar Awards ผลักดันสินค้า SME ไทยสู่ตลาดสากล สกว. จับมือ บางจากฯ และ องค์กรพันธมิตร เปิดตัว...

Posted by สกว. on Saturday, September 1, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400