สกว. เร่งพัฒนางานวิจัยไปสู่พาณิชย์ หวังเป็น ‘แม่ไก่’ ดึง ม.ในพื้นที่ช่วยเอกชน

สกว. เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยสู่พาณิชย์ หวังเป็น “แม่ไก่” ดึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาร่วมทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดนักวิจัยอาชีพที่ทำงานเต็มเวลา บอร์ดย้ำ งานวิจัยต้องเข้าถึงอุตสาหกรรมและชาวบ้านได้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

พวอ. หนุนผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจปั้นเงินล้าน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว. โดย พวอ. จัดเวทีหนุนผู้ประกอบการไทยต่อยอดธุรกิจเงินล้านจากงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม นักวิจัยแนะช่องทางก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลางด้วยการสร้าง “อาหารแห่งอนาคต” ผ่านอุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-โครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80

1312255903

สกว.ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับปรุงสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 80 ให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดี มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หวังสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรตามรอยพระราชา “การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน” เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการวิจัยโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแอนโทไซยานินและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  และแปลงสาธิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ของเกษตรกร ณ หมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

พวอ.ติดตามงานวิจัยที่ มวล.

         2511255901

 รศ. ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม RRi WU Forum 2017 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน พวอ. และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

         2411255901

           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวาระสำคัญคือ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของ พวอ. และการร่วมทุนของบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา การขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางในอุตสาหกรรมอาหาร และการสนับสนุนทุนวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10