สกว. เปิดตัวหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

สกว.จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ยั่งยืนจากประโยชน์สุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” หนึ่งทศวรรษครึ่งแห่งการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547-2559) โดยมีกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อน 5 กลุ่มหลัก และปรับตัวให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงในโลกที่หมุนเร็ว ด้าน “ลุงตู่” เขียนคำนิยม ยกเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนสังคมภูมิปัญญา และการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าการศึกษา...จากล่างสู่บน

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนำเสนอข้อมูลจากการลงพื้นที่สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย ทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” ของ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย โดยมีผู้ประสานงาน (Node) และนักวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมรับฟัง และให้ความเห็นการนำเสนอข้อมูล “การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ส่งมอบเรือพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเรือต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” จาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า (สกว.) เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เรือต้นแบบดังกล่าวในการสัญจรทางน้ำใน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ SDGs ในพิมพ์เขียวการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ถวายพระราชสดุดีรัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่พสกนิกรและมวลมนุษยชาติ ดังที่เราทั้งหลายทราบกันดีว่า สหประชาชาติได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) นำไปสู่แนวการแก้ปัญหาของโลก 17 เป้าหมาย แห่งการพัฒนายั่งยืน หรือ SDGs - Sustainable Development Goals โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้คำมั่นว่า จะร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยฝีมือคนไทย สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “รักษาเเผลในช่องปาก” “ป้องกันโรคมะเร็ง” “เจลหม่องพริกพิโรธ”

เมื่อพืช ผัก ผลไม้ ถูกนำมาต่อยอดในงานวิจัย สู่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่เพียงเเต่ช่วยในด้านอุตสาหกรรม หากยังช่วยกระตุ้น เเละขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

3 มหาวิทยาลัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ตามรอย “ศาสตร์พระราชา”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานวิจัย สกว. ร่วมจัดทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

“อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย” ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำด้วยงานวิจัยตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”

สกว. เผยผลงานชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำ “อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย และดำเนินงานตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ที่ไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ดิน น้ำ และป่า

อ่านเพิ่มเติม...

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยรวมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการดำเนินงาน-ปรับแผนยุทธศาสตร์ สกว.

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกว. ครั้งที่ 10/2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระสำคัญคือ การชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ของฝ่าย/โครงการ/หน่วย/กลุ่มงานต่างๆ ภายใน สกว. รวมถึง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สกว. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายกองทุน และ Spearhead R&I Program ซึ่งเห็นว่าควรเริ่มพัฒนาโจทย์วิจัยจาก Demand Side เพื่อให้เกิด Output, Outcome และ Impact มากขึ้น และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น e-Review เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart & Innovation

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ลุยงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน พร้อมจับมือสถานวิจัยของเบลเยียม

ผู้บริหารและชุดโครงการฯ สกว. ดูงาน “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน” ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เตรียมหารือเชิงลึกเพื่อ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของเบลเยียมโดยให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้บริหาร สกว. ร่วมงาน STS Forum ที่ญี่ปุ่น กระตุ้นใช้ S&T แก้ปัญหาสังคมร่วมกับเอกชน
  2. สกว. คว้ารางวัลยุทธภัณฑ์ปฎิบัติการรบและช่วยรบ
  3. “ประยุทธ์” ทุบโต๊ะ ตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เสร็จภายใน 3 เดือน ระบุชัดต้องสังกัดสำนักนายกฯ ในระยะตั้งไข่
  4. สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน สื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ
  5. “SDGs เทรนด์สหประชาชาติ” เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

Page 1 of 104