“SDGs เทรนด์สหประชาชาติ” เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สกว. จัดนำเสนอ “งานวิจัย SDGs” พร้อมระดมความเห็น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : สถานะและก้าวต่อไป” ตามเทรนด์สหประชาชาติ พบความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนพิการ และบุตรของแรงงานนอกระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมโชว์ผลงานวิจัยกินได้ ขายได้ และงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมต่อยอดพาณิชย์ ในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะ สำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานวิจัยต่างๆ โดยมี พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว. คว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด ในงานนาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ - ไทยแลนด์เทคโชว์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2017) ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ต่อยอดนวัตกรรม ให้กับนักลงทุนเป้าหมาย และผู้ประกอบการไทยโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิรูปการศึกษาขานรับนโยบายบิ๊กตู่ เร่งเครื่องสตาร์ท “อำนาจ” ต้องอยู่ในพื้นที่ ผู้บริหาร รร.ชี้ ไม่เอา 3 ปี 4 นโยบาย

“การปฏิรูปการศึกษา” เป็นประเด็นที่คณะรัฐบาลชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังให้ ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการปฏิรูปเรื่องงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรงบประมาณ ที่นำมาพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ได้รับงบประมาณอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

รองนายกฯ “วิษณุ” ย้ำชัด ฐานการปฏิรูปประเทศไทยต้องใช้การวิจัยเข้าช่วย

ปัจจุบันประเทศไทยขาดกลไกที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงขาดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการทบทวนบทเรียนของการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าและหลุดพ้นจากกับดักดังกล่าวที่กำลังประสบอยู่อย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จุฬาฯ ตั้ง “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร”

สกว. ผนึกกำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ผลงานวิจัยไม้โตเร็ว - พืชพลังงาน

โครงการร่วมฯ สกว.- กฟผ. หนุน ม.เกษตร วิจัยไม้โตเร็วและพืชพลังงาน หวังนำความรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง ความมั่งคั่งยั่งยืนพลังงานไทย ชี้ “พืชชีวมวล” ช่วย สร้างงาน และ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์”

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวศรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุกต่อมคิด ‘นักวิจัยพันธุ์ใหม่ 4.0’ ใช้นวัตกรรมทุกหย่อมหญ้า - สื่อสารคุณค่า

อดีต ผอ.สกว. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. แนะกุญแจสำคัญสู่ ประเทศไทย 4.0 ต้องเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ สร้างนักวิจัยพันธุ์ใหม่ ระบบวิจัย 4.0ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ และ ภาคชีวิตจริง รวมทั้ง สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ไม่ใช่ผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. หวังก้าวทันโลกมุ่งไทยแลนด์ 4.0

คปก. เปิดบ้านปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก มุ่งทำความเข้าใจบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รองผอ.สกว.ย้ำต้องมอง “สุวรรณภูมิเป็นบ้าน อาเซียนเป็นที่ทำงาน” และพัฒนาระบบคิดอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงกับโลก ย้ำไทยมีชัยภูมิที่ดีในการเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ไทยจะเป็นอย่างไรอีก 20 ปีข้างหน้า? นักวิจัยระดมสมองพยากรณ์ภาพอนาคต ที่ดิน พลังงาน น้ำ ของประเทศ
  3. เปิดตัวหุ่นยนต์เสริมสื่อสาร-กรุ่นกรานูล สกว. พร้อมขายแก่ผู้ประกอบการเอกชน
  4. สกว. หนุนวิจัยครอบครัวไทยยุค 4.0
  5. “งานวิจัยชายแดน” สู่หลักสูตร “ทูตชาวบ้าน”

Page 1 of 103