ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 610
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 434
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 491
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 427
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 481
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 456
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 507
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 469
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 518
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 477
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 423
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 448
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 524
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 490
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 478
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 437
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 1030
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1252
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 970
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 961

Page 1 of 2