ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 744
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 476
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 546
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 515
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 542
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 576
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 565
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 583
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 633
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 558
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 474
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 521
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 640
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 528
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 553
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 486
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 1254
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1401
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 1155
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 1253

Page 1 of 2