แผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 - 2559

articleicon   แผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2555 - 2559 

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (logisticsstrategy-2555-2559.pdf)logisticsstrategy-2555-2559.pdfแผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่2486