รายการ ธุรกิจติดดาว นำเสนอเรื่องไหมอีรี่ ไหมพันธุ์ใหม่กินใบมัน

รายการ ธุรกิจติดดาว นำเสนอเรื่องไหมอีรี่ ไหมพันธุ์ใหม่กินใบมัน อีกหนึ่งในผลงานวิจัยของ สกว. ที่ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 5 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556