ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างครั้งที่ 11/2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างครั้งที่ 11/2560

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 14 งาน IT อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_11-2560_[14th_Fl_IT_Zone_Renovation]_20170914.pdf)PRA 11-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ...11/2560 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 14 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)37

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 11/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_11-2560_[14th_Fl_IT_Zone_Renovation]_20170822.pdf)PA 11-2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน (ชั้น 14 โซน IT)102

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560 จ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_9-2560_[Polo_Shirt]_20170818.pdf)PRA 9-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560 (ผลิตเสื้อยืดโปโล)66

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล ครั้งที่ 9/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 4 รายนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PA-9-2560_Conflict_of_Interest_Verification.pdf)PA 9-2560 CoI Verificationประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เสื้อยืดโปโล)34

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 10/2560

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานชั้น 20 โซน B

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_10-2560_[20th_Fl_Zone_B_Renovation]_20170807.pdf)PA 10-2560ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง (ชั้น 20 โซน B)201

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล
  2. ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 8/2560
  3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน
  4. ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559
  5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 6/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

Page 1 of 19