โครงการ คปก. ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 19 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 19 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 ประกาศผล 1 มิถุนายน 2560

รายละเอียดประกอบการสมัครทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทรศัพท์ 0-2278-8270 หรือ 8278 โทรสาร 0-2298-0478 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.