สร้างความเป็นธรรม ... ลดความเลื่อมล้ำ

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 128

Global Wealth Report รายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 ว่าประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย ทรัพย์สินที่กลุ่มคนรวยที่สุด 1% ในประเทศไทยถือครองคิดเป็น 58% ของประชากรทั้งประเทศ (นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2559)

ประชาคมวิจัยฉบับนี้นำเสนอเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวบรวมผลงานวิจัย บทสัมภาษณ์และข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนวทาง เครื่องมือและกลไกที่จะช่วยให้สังคมไทยหลุดจากกับดักความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://rescom.trf.or.th

ที่มา : http://rescom.trf.or.th

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (128_JulAug2559.pdf)128th July - August 2559จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 128214