งานเด่น สกว. ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ รองรับทั้ง iOS และ Android โหลดได้แล้ววันนี้
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมในเวทีมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย ปยป.(อบป.)-สกว.-สสส.

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

Built Environment Research Associates Conference, 2017; BERAC 8

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Built Environment Research Associates Conference, 2017; BERAC 8” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ ทางด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในการจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ BERAC 8 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ท่านผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

แผนการดำเนินงาน

วันที่ 1 มกราคม 2560

เปิดรับบทคัดย่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2560

ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ (โปสเตอร์)

วันที่ 27 มีนาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) และ บทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์

วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

วันที่ 18 เมษายน 2560

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แก้ไขแล้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC8

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ berac.org

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

งาน สกว. ครบรอบ 25 ปี

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

05873669
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
297
2201
297
22131
69825
139223
5873669


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1