จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

E-Newsletter: Agri. Policy Research

➥ จดหมายข่าวตัวเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (AgriPolicyResearch_ENewsletter_5-2_May-Aug_2017.pdf)Agri. Policy Research 2nd/2560จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2560)162