สกว.-NSFC หนุนนักวิจัยไทย-จีน พร้อมตั้งรับปรากฎการณ์ “Climate Change” ในภาคพื้นเอเชีย

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. และ NSFC สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน "The 6th China–Thailand Joint Conference on Climate Change" สำหรับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้นักวิจัยในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศ.ดร.หยาง เต่า Head of Asia, Africa and International Organization Division ของ National Natural Science Foundation of China หรือ NSFC หน่วยงานหลักผู้สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของจีน ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน “The 6th China – Thailand Joint Conference on Climate Change” เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านการวิจัย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยของทั้งไทยและจีนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง สกว. และ NSFC ที่ดำเนินการร่วมกันมาเป็นระยะครบ 10 ปี ณ โรงแรม แกรนด์ เมโทรปาร์ค มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยที่ร่วมกันดำเนินงานระหว่างนักวิจัย 2 ประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศและมรสุมในภูมิภาคเอเชีย” Climate Change and Climate Variability Over Monsoon Asia Region จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่คุณค่าทางงานวิจัยและสังคมทั้งประเด็นเรื่อง ความแปรปรวนและการคาดการณ์ของสภาพอากาศและส่วนที่เกิน  ความแปรปรวนของลมมรสุมและปฏิกิริยาระหว่างบรรยากาศในมหาสมุทรกับบรรยากาศ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคและปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับบรรยากาศ


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400