“คน-ช้างป่า” กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สกว. จัดนำเสนอ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 พื้นที่ ให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ขณะที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงวอนรัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนานโยบายทางทะเล (Marine Policy Dialogue) ครั้งที่ 2 เรื่อง “เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?” ที่จัดขึ้น ณ สกว. อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ โดยเวทีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมในประเด็น “Blue Carbon หรือ คาร์บอนสีน้ำเงิน” บริเวณทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่เป็นส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนจากาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อค้นหาแนวทางไปสู่ภาคนโยบายและภาคปฏิบัติในประเด็น Blue Carbon อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้

สกว. เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัยจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำจังหวัดพัทลุง แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนวิจัยควบคุมการระบาดของหนอนนิวกินี

สกว. จับมือ จุฬาฯ-สกอ. แถลงโครงการวิจัย “หนอนตัวแบนนิวกินี” เพื่อให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน ซึ่งจะเป็นแนวทางการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่สังคม ควบคุมการระบาดและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ นักวิจัยเตือน ปชช. อย่าตื่นตระหนักมากเกินไป ชี้การประเมินระดับความรุนแรงการรุกรานของหนอนต้องอาศัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ และชนิดพันธุ์ของหอยทากหรือเหยื่ออื่นๆ ในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ผลงานวิจัยไม้โตเร็ว - พืชพลังงาน

โครงการร่วมฯ สกว.- กฟผ. หนุน ม.เกษตร วิจัยไม้โตเร็วและพืชพลังงาน หวังนำความรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง ความมั่งคั่งยั่งยืนพลังงานไทย ชี้ “พืชชีวมวล” ช่วย สร้างงาน และ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 27