รัฐศาสตร์ มธ. เปิดเวที ออกแบบเครื่องมือนโยบาย “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”

เปิดเวทีออกแบบเครื่องมือนโยบายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ นักวิจัยแนะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือเงื่อนไขและข้อจำกัดขอองค์ประกอบเชิงสถาบันในการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยขานรับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน “Blue Economy” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งที่ 1 นำเสนอข้อมูลและบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินสู่ภาคปฏิบัติระดับนโยบายอย่างจริงจัง ขานรับกับแนวคิด “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ของประชาคมโลก มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

อาเซียนผนึกกำลัง ตั้งรับภัยพิบัติสกัดปัญหาน้ำ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน THA 2019 หรือ การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำ-พลังงาน-อาหาร (Water-Energy-Food Nexus) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยร่วมงาน COP24 หนุนพลังเยาวชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์

ระหว่างวันที่ 2–14 ธันวาคม 2561 เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การออกกฎกติกาใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส ปี 2015 (พ.ศ. 2558)

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยพัฒนาแอพพยากรณ์ฝนแม่นยำ มุ่งเตือนภัยธรรมชาติและแก้ปัญหาน้ำ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ” โดยมี รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานในการเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 29