สกว. โชว์ผลงานวิจัยไม้โตเร็ว - พืชพลังงาน

โครงการร่วมฯ สกว.- กฟผ. หนุน ม.เกษตร วิจัยไม้โตเร็วและพืชพลังงาน หวังนำความรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง ความมั่งคั่งยั่งยืนพลังงานไทย ชี้ “พืชชีวมวล” ช่วย สร้างงาน และ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยเผย “โมเดลธุรกิจไฟฟ้าแบบใหม่” ประชาชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองไม่ง้อรัฐ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประชุมสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทิศทางและรูปแบบการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้าที่นำไปสู่ความพร้อมของสังคมทุกภาคส่วน ต่อการ เปลี่ยนพลิกโฉม ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนคิด ไทยกับการเข้าสู่ความเป็น “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

Blue Economy

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทะเลครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Toward a Blue Economy: Sharing Success Stories to Inspire Change” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการเข้าสู่ความเป็น “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

แนะรัฐลงทุนวิจัยธรณีพิบัติผ่านเชียงรายโมเดล

นักวิจัย สกว. ยก “เชียงรายโมเดล” ให้รัฐและหน่วยงานวิจัย ทบทวนการสนับสนุนและเพิ่มงบวิจัยเพื่อศึกษาแผ่นดินไหวแบบบูรณาการ เพื่อการ เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบุทุกวันนี้ ยังต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบ เพราะขาดองค์ความรู้ที่สำคัญหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จุดประกาย ‘พลังงานเพื่อประเทศไทย 4.0’

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จับมือกับ มทส. และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จุดประกายคณาจารย์และนักศึกษา ทำวิจัยเพื่อใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 4.0 ย้ำนักวิจัย ภาครัฐและเอกชนต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน พร้อมพัฒนาทักษะ STEM เพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานไทยยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 26