สพฐ. เปิดทางหนุน “ใช้คูปองการศึกษา” พัฒนาครูเครือข่ายงานวิจัย sQip 4 พันคนใน 14 จังหวัด

สกว. จับมือกับ สสค. และ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดงานประชุมวิชาการเพื่อหาแนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ด้วย Mindset ที่ดีของครูและผู้บริหารโรงเรียน พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกว่า 200 โรงเรียน ครูแกนนำกว่า 4,000 คนจาก 14 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดงานประชุมวิชาการ “กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ” ภายใต้โครงการวิจัย “ปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program : sQip)” เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ร่วมกันทั้งโรงเรียน ครูและชุมชน พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน โดยภายในงานมีพิธีกรลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเครือข่าย รร.ที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการจำนวน 202 โรงเรียน ครูแกนนำ 4,000 คนในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน สุโขทัย อำนาจเจริญ สุรินทร์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีกล่าวว่าโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง มีจุดเด่นตรงที่มีเครือข่ายโรงเรียน ครูและบุคลากรที่ล้วนสมัครใจ มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการ “ระเบิดจากภายใน” เริ่มจากการผูกหัวใจให้ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” เมื่อสำเร็จแล้วโรงเรียนจะเลือกเป้าหมายพัฒนาให้ตรงกับชีวิตจริงของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจะมีการวิจัยควบคู่ไปตลอด

“โครงการฯ นี้ เป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่ยากลำบาก โดยเรื่องแรกที่ทาง สกว. และ สสค. มุ่งพัฒนาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือ Growth Mindset ในโรงเรียนก็จะมีการกระตุ้นและติดตามสนับสนุนให้เกิดพลังใจนำเทคนิคนี้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากล่าว

ด้าน ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ sQip เปิดเผยว่า ผู้อำนวยการและครูแกนนำสมัครใจเข้าร่วมกว่า 4,000 คน นี้เปรียบได้กับเหล่าขุนพลที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาไทยในพื้นที่ระดับจังหวัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

“ตนเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน จะได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาทางเลือกในการจัดการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับลูกหลานและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งตนไม่ได้พุ่งความคาดหวังไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่อยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับวิธีคิด วิธีจัดการว่าจะมีทางเลือดใดที่เหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียนของตน มิใช่วิธี “เหมาเข่ง” ที่ต้องผลักดันให้ทุกโรงเรียนใช้วิธีเดียวกัน และอยากให้ทุกท่านตระหนักคิดในทุกขณะว่า ทางเลือกที่ร่วมกันคิดค้นทั้งในเรื่องวิธีการบริหารจัดการ หลักสูตร หรือสิ่งใดๆก็ตาม อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่กลับเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย ได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทาง โดยเฉพาะการดำเนินงานบนข้อจำกัดเรื่องความขัดสนและความไม่พร้อม ต้องดำเนินไปบนความพอดี อย่าได้ยึดติดกับกายภาพ เช่น อาคารหรือสถานที่ ส่วนเป้าหมายของ sQip ที่มุ่งให้ครูมีความสุขต่อการทำหน้าที่ครู เด็กสนุกกับการเรียนรู้ อาจไม่กินความได้เท่ากับความรู้สึกที่ทุกท่านเสียสละ เชื่อว่า ครูจะมีความสุขได้นั้นก็ต่อเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ศิษย์ มิใช่ความสุข ความสบายใจที่เกิดแก่ตัวครู” ดร.คุณหญิงกษมา กล่าวสรุป

ด้านนายนคร ตังคะพิภพ หัวหน้า Q-Coach กล่าวย้ำถึงหัวใจหลักของโครงการ sQip ว่าประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ที่ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนมีคณภาพดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) Q – Coach ทีมโค้ชคุณภาพที่ช่วยจุดประเด็นและจัดกระบวนการช่วยเหลือ 2) Q - Info ระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงาน 3) Q – PLCs เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เสริมสร้างชุมชนครูให้เข้มแข็ง 4) Q – Network เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และ 5) Q – Goal กระตุ้นให้เกิดเป้าหมายร่วมของบุคลากรและชุมชน

“การที่ สสค. และ สกว. ได้แรงสนับสนุนจาก สพฐ. ตามที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขา สพฐ. ได้กล่าวแล้วนั้น ทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ใช้นโยบายคูปองสำหรับให้ครูได้พัฒนาตนเองได้คนละ 10,000 บาท และการที่ สพฐ. ยินดีหนุนให้คุณครูกว่า 4,000 คน ใน 202 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเดินหน้าและขยายเครือข่ายครู sQip อย่างเป็นทางการ เชื่อว่าประสบการณ์งานวิจัยของ สกว. ทั้งในและต่างประเทศ ต้นทุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area – based Education) ของ สสค. เมื่อเชื่อมกับประเด็น Growth Mindset ของมูลนิธิยุวเสถียรกุลจะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสู่ 5 ปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น” หัวหน้า Q-Coach กล่าวทิ้งท้าย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400