ปฏิรูปการศึกษาขานรับนโยบายบิ๊กตู่ เร่งเครื่องสตาร์ท “อำนาจ” ต้องอยู่ในพื้นที่ ผู้บริหาร รร.ชี้ ไม่เอา 3 ปี 4 นโยบาย

“การปฏิรูปการศึกษา” เป็นประเด็นที่คณะรัฐบาลชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังให้ ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการปฏิรูปเรื่องงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรงบประมาณ ที่นำมาพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ได้รับงบประมาณอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์”

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวศรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุกต่อมคิด ‘นักวิจัยพันธุ์ใหม่ 4.0’ ใช้นวัตกรรมทุกหย่อมหญ้า - สื่อสารคุณค่า

อดีต ผอ.สกว. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. แนะกุญแจสำคัญสู่ ประเทศไทย 4.0 ต้องเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ สร้างนักวิจัยพันธุ์ใหม่ ระบบวิจัย 4.0ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ และ ภาคชีวิตจริง รวมทั้ง สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ไม่ใช่ผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. หวังก้าวทันโลกมุ่งไทยแลนด์ 4.0

คปก. เปิดบ้านปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก มุ่งทำความเข้าใจบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รองผอ.สกว.ย้ำต้องมอง “สุวรรณภูมิเป็นบ้าน อาเซียนเป็นที่ทำงาน” และพัฒนาระบบคิดอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงกับโลก ย้ำไทยมีชัยภูมิที่ดีในการเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

16 รร. ต้นแบบขานรับเป็นแกนนำ เพาะพันธุ์ “ปัญญา” สู่ความ “ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 16 แห่ง กับ สกว. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 8 แห่ง ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญาสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาครูแกนนำจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย “สะเต็มศึกษา (STEM) แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17