สกว. มุ่งปั้นนักวิจัยหลัง ป.โท-ราชภัฏ ตอบโจทย์ภาคเอกชนและรับใช้ชุมชน

สกว. จับมือ สกอ. เดินสายทัวร์อีสาน แจ้งเปิดมิติใหม่สร้างนักวิจัยระดับหลังปริญญาโทตามความต้องการของภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ พร้อมจับมือ มรภ. ปั้นนักวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ด้านเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ร่วมกันปลุกไฟนักวิจัยให้ทำงานข้ามสาขาแบบบูรณาการภายใต้บริบทสำคัญของประเทศและไขปริศนาของมวลมนุษยชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. ติวนักวิจัยใหม่ “ไม่ขึ้นหิ้ง - ไม่ทิ้งราก”

สกว. จับมือ สกอ. ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และต่อยอดผลงานวิจัยให้ “ไม่ขึ้นหิ้ง” ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันค่อนข้างสูงและท้าทาย พร้อมแนะให้ดู “โครงการพระราชดำริ” เป็นตัวอย่างของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ขณะที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ย้ำ นักวิจัยต้องไม่ทิ้งราก เพราะการต่อยอดงานสู่พาณิชย์ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

“ไพรบึงวิทยา” ร.ร.นำเทรนด์ใหม่การศึกษาไทย ลดบทบาทครู หนุนเด็กออกแบบบทเรียนด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บมจ.กสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมงาน ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เพื่อร่วมเรียนรู้โครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการศึกษาที่สร้างเด็กนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงงานฐานวิจัยภายใต้ชื่อ “SEEEM Project”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีวิชาการสัญจร 4 ภาค ดึงงานวิจัยจากหิ้งสู่ไทยแลนด์ 4.0

สกว. เดินหน้าจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” กระตุ้นนักวิชาการให้ทำงานวิจัยรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อยอดงานสู่การสร้างนวัตกรรมและช่องทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนทิศทางการรับทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (2nd_Academic_Division_Conference_on_Tour_Poster.pdf)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2”792

อ่านเพิ่มเติม...

สกอ. แนะทิศทางขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา

เลขาฯ กกอ. ชี้ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตแก่นักวิจัย สกว. ต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชารัฐมากขึ้น และสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 19