3 ภาคีเปิดเวทีแนะแนวนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดงานสู่พาณิชย์-สังคม-นโยบาย

จุฬาฯ จับมือ สกว. - สกอ. อบรมแนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยอาวุโส ย้ำต้องมีวิจัยพื้นฐานที่แน่นและมากพอจึงจะสร้างผลกระทบทางสังคม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงด้วยวิธีที่ง่ายและวัตถุดิบมากพอ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลวิจัย ผู้สูงอายุถูกทิ้งอยู่ลำพัง ครอบครัวเปราะบาง

มหาวิทยาลัยมหิดลเผยผลวิจัย พบผู้หญิงต้องออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูก ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง คือสาเหตุของครอบครัวเปราะบางในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด “Super Doctor” สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.)"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไรให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ที่จัดขึ้นโดย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

“สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษา ร่วมกับ จังหวัดสตูล พันธมิตรวงการศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลักดันจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21