สกว. เปิดเวทีวิชาการสัญจร 4 ภาค ดึงงานวิจัยจากหิ้งสู่ไทยแลนด์ 4.0

สกว. เดินหน้าจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” กระตุ้นนักวิชาการให้ทำงานวิจัยรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อยอดงานสู่การสร้างนวัตกรรมและช่องทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนทิศทางการรับทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (2nd_Academic_Division_Conference_on_Tour_Poster.pdf)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2”337

อ่านเพิ่มเติม...

สกอ. แนะทิศทางขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา

เลขาฯ กกอ. ชี้ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตแก่นักวิจัย สกว. ต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชารัฐมากขึ้น และสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ประธาน กพฐ. เข้าร่วมรับฟังเวทีถอดบทเรียน สานพลังการเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสานพลังการเรียนรู้บนหลักคิดเพาะพันธุ์ปัญญา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากโครงการวิจัยดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: หลากแพร่งทางออกการศึกษาไทย

จากความสำเร็จของภาพยนตร์สั้น “เรื่องสยองการศึกษาไทย” ซึ่งสะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาไทยอันชวนสยองขวัญ สู่ Knowledge Farm Talk คุยฟาร์มรู้ ครั้งที่ 2 “7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษา ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา ครู และนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมกันถกหา ‘ทางออก’ ให้กับระบบการศึกษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

“ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ละครเยาวชนได้รับรางวัล Special Mention จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 2017

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการวิจัย “การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองขอเยาวชนเชื้อชาติพม่าในมหาชัย จ.สมุทรสาคร” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.) จัดแสดงละครเยาวชน เรื่อง “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 18