สุดยอดงานนวัตกรรมแห่งปี พาณิชย์-สกว. ดันสินค้าเกษตร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงาน “Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: บทสำรวจงานวิจัยไทยเรื่อง “กับดักรายได้ปานกลาง”

ภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยใน 3 ทศวรรษหน้า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้” น่าจะเป็นภาพที่พึงปรารถนาที่สุด เพราะจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งทำให้ไทยหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของดีบุรีรัมย์

นักวิจัย สกว. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของฝากของดีบุรีรัมย์ หวังเพิ่มสมรรถนะทางธุรกิจของเอสเอ็มอี ทั้ง “เห็ดโคนญี่ปุ่นดองในน้ำซอส” “กระยาสารทพอดีคำ” และ “กล้วยกรอบแปรรูป” เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง และนำ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง” เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบบรรจุภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ฮับการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ในระดับภูมิภาค” ณ ห้องประชุม Function 1&2 โรงแรม วี ราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยฝีมือคนไทย สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “รักษาเเผลในช่องปาก” “ป้องกันโรคมะเร็ง” “เจลหม่องพริกพิโรธ”

เมื่อพืช ผัก ผลไม้ ถูกนำมาต่อยอดในงานวิจัย สู่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่เพียงเเต่ช่วยในด้านอุตสาหกรรม หากยังช่วยกระตุ้น เเละขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5