เอกสารงานสัมมนา "วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4"

คำนำ

การให้บริการไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าในแบบที่คุ้นเคยในปัจจุบัน เป็นรูปแบบที่ใช้งานกันอย่างยาวนานนับตั้งแต่ Thomas Edison ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้พัฒนาโรงไฟฟ้ามาจ่ายไฟฟ้าให้แก่หลอดไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างแก่ลูกค้าราว 500 รายเป็นครั้งแรก ณ เมืองแมนฮัตตัน รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1882 โดยโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยสายไฟฟ้าที่พาดไปตามเสาไฟฟ้าจนถึงที่พักอาศัย เพื่อต่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเป็นรายเดือน ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้ากำหนดโดยไม่สามารถต่อรองได้ ในขณะเดียวกัน หลายอย่างได้เปลี่ยนพลิกโฉมและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น อาทิ โทรเลข โทรศัพท์ การส่งจดหมาย การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่ท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงการให้บริการไฟฟ้าแบบเดิมๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารประกอบการสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4”258

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารงานสัมมนา "วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 3"

คำนำ

เพียงช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นาน ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะ Digital Technology ได้ปรับเปลี่ยนวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของเราในแวดวงกิจกรรมต่างๆ ของสังคมไป หลายๆ อย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีโฉมใหม่ที่สะดวกสบายกว่า รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่า และสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา จนบางครั้งเราแทบจะลืมวิธีการเก่าๆ ที่ใช้กันมานานหลายสิบปีไปอย่างสิ้นเชิง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารงานสัมมนา \\\"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน\\\" ปีที่ 31,018

อ่านเพิ่มเติม...

ไดอารี่ สกว. 2017

PDF Diary01

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ไดอารี่ สกว.20171,300

เวทีสาธารณะเรื่อง “สังคมสูงวัย: ความท้าทายและการปรับตัวสู่สมดุลใหม่” วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

0134144

Ageing Society ไม่ได้แก่ แค่สูงวัย 

http://trf2upload.trf.or.th/File/aging%20society.zip

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กำหนดการ Public Forum SRI9_2016_แก้ไข 30-05-59415
หลักการ Public Forum386
1มิ.ย.59 สังคมสูงวัยความท้าทายและการปรับตัวสู่สมดุลใหม่888

Page 1 of 2