รายงานการประชุมของคณะผู้บริหาร สกว.

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ชื่อ วันเผยแพร่
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 11 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 08 พ.ค. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 10 เม.ย. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 14 มี.ค. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 07 ก.พ. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 08 ม.ค. 2561
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 12/2560 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 12 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2560 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 06 ต.ค. 2560
รายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2560 (สรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดสำคัญ สกว.) 08 ก.ย. 2560