โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สกว. ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาในชั้นต้น ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

TRFlogo2556

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผล
เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาในชั้นต้น
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้แจ้งกำหนดการที่จะประกาศผลเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาในชั้นต้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 นั้น

เนื่องจากมีข้อเสนอโครงการวิจัยยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวนมาก ทาง สกว. จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้น และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 สกว. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ สกว.