แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (กรมบัญชีกลาง)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ในวงเงินเกิน 100,000 บาท) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (แบบ สขร.1)


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สกว. ประจำปีงบฯ 2560 (แบบ สขร.1)0