“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

สกว. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

สกว. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

อ่านเพิ่มเติม...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสมัครรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister's Export Award 2019)

ด้วย กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza's Forum” ในหัวข้อ “Safeguarding Cultural Heritage in an Urbanizing World” ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (URP) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza's Forum” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง ส่งเสริมให้นักวิจัยและศิลปินได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ศิลปะ (ดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ ภาพถ่าย การออกแบบ ฯลฯ) เพื่อบูรณาการสำหรับชุมชนและวัฒนธรรมเมือง มานำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์

โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “Safeguarding Cultural Heritage in an Urbanizing World” ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการบรรยายจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดการประชุม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2218 4582 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 โปรดดูรายละเอียดการลงทะเบียนพร้อมกำหนดการจัดประชุมเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

http://www.urp.faa.chula.ac.th/urp/Forum.html

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Symposium of the Protein Society of Thailand” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2562

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://proteinsocthai.net/symposium/2019/

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟังปาฐกถาทรงแสดงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความยั่งยืนทางสังมคมครั้งแรกในประเทศไทย (Bangkok Forum 2018)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยองค์กรภาคีพันธมิตร ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความยั่งยืนทางสังคม Bangkok Forum 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. สื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ชุด “Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ”
  3. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-congress day 2018 ในหัวข้อ “Platelet and Diseases” วันที่ 5 ส.ค. 2561
  4. สกว. ประชาสัมพันธ์สตาร์ตอัพเข้าร่วมโครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup (SPRINT Acceleration Program 2018)
  5. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “Molecular and Clinical Aspects of Melatonin”

Page 1 of 5