เรื่องเล่าการศึกษา...จากล่างสู่บน

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนำเสนอข้อมูลจากการลงพื้นที่สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย ทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” ของ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย โดยมีผู้ประสานงาน (Node) และนักวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมรับฟัง และให้ความเห็นการนำเสนอข้อมูล “การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ส่งมอบเรือพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเรือต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” จาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า (สกว.) เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เรือต้นแบบดังกล่าวในการสัญจรทางน้ำใน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ SDGs ในพิมพ์เขียวการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ถวายพระราชสดุดีรัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่พสกนิกรและมวลมนุษยชาติ ดังที่เราทั้งหลายทราบกันดีว่า สหประชาชาติได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) นำไปสู่แนวการแก้ปัญหาของโลก 17 เป้าหมาย แห่งการพัฒนายั่งยืน หรือ SDGs - Sustainable Development Goals โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้คำมั่นว่า จะร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยฝีมือคนไทย สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “รักษาเเผลในช่องปาก” “ป้องกันโรคมะเร็ง” “เจลหม่องพริกพิโรธ”

เมื่อพืช ผัก ผลไม้ ถูกนำมาต่อยอดในงานวิจัย สู่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่เพียงเเต่ช่วยในด้านอุตสาหกรรม หากยังช่วยกระตุ้น เเละขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

3 มหาวิทยาลัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ตามรอย “ศาสตร์พระราชา”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานวิจัย สกว. ร่วมจัดทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. “อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย” ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำด้วยงานวิจัยตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”
  2. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  3. สรุปผลการดำเนินงาน-ปรับแผนยุทธศาสตร์ สกว.
  4. สกว. ลุยงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน พร้อมจับมือสถานวิจัยของเบลเยียม
  5. ผู้บริหาร สกว. ร่วมงาน STS Forum ที่ญี่ปุ่น กระตุ้นใช้ S&T แก้ปัญหาสังคมร่วมกับเอกชน

Page 1 of 208