สส. - สกว. ร่วมเปิดตัว “YTEn” วายเท็น โครงการเฟ้นหาเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงานประชุม COP24 ที่โปแลนด์

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมงาน THAILAND Taking off to New Heights

สกว. ร่วมงาน “THAILAND Taking off to New Heights” ซึ่งจัดโดย บีโอไอ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศแก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ คลินิกนักลงทุน พื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยผู้บริหารภาครัฐ เอกชน นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้แทนสถาบันการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

หุ่นยนต์แขนกล สกว. ในงาน THAILAND Taking off to New Heights

หนึ่งในผลงานเด่นของนักวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน THAILAND Taking off to New Heights ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คือ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งมี รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง นักวิจัย สกว. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

“ออเจ้า” ละครกับการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

สกว. จัดถก “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน : เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย” ยกตัวอย่าง “บุพเพสันนิวาส” สร้าง “แบรนด์ประเทศไทย” (Brand Thailand)

อ่านเพิ่มเติม...

“ข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” ปั้นฝันสู่ความจริง “แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดในโลก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มวิสาหกิจของกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและผลักดันสินค้าของตนจนผ่านมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนการทำงานที่มีระบบและสามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นได้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จับมือ TCI-Scopus ดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลก
  2. สกว. ระดมสมองโจทย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง
  3. สกว. โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์หวังเอกชนต่อยอด
  4. The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018
  5. ข้อมูลวิจัยพบ ตำรวจไทยทำงานเกิน 8 ชม. เครียดสะสมจนฆ่าตัวตาย

Page 1 of 224