สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”

สกว. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab ห้องทดลองการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคมและจัดทำการศึกษานำร่อง” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมดับเบิลทรี นายฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย ทั้งในประเด็นหลักการ เครื่องมือ และบทบาทของการประเมินผลลัพธ์ กิจการทางสังคมในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สสจ.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาพาราควอตตกค้าง

นักวิจัย สกว. จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมลงพื้นที่หาปัจจัยของสารเคมีทางการเกษตรต่อการเป็น “โรคเนื้อเน่า” ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หลังมียอดผู้ป่วยนับร้อยราย พบเกษตรกรใช้ พาราควอต เข้มข้นและคาดนำเข้ากว่าปีละ 8 แสนลิตร พ่อเมืองสั่งเร่งหาสาเหตุและการแก้ปัญหาสู่ “หนองบัวลำภูโมเดล” และขยายผลในภาคอีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม “สกว. สัญจรประชาคมวิจัย : ภาคใต้” เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายหนังสือในงาน “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม งานจำหน่ายสินค้าและอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดย โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ ผู้ประกอบการที่นำกระบวนการวิจัยมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมๆ กับการ่ชวยเหลือผู้คนในสังคมแวดล้อมอย่างเกษตรกรในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. หารือประธาน STS Forum
  2. ประชาคมวิจัย สกว. ภาคอีสาน ร่วมสานพลังพัฒนาประเทศไทย 4.0
  3. ประธาน กพฐ. เข้าร่วมรับฟังเวทีถอดบทเรียน สานพลังการเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  4. สกว. ผลักดันไทยเป็นฮับซ่อมบำรุงอากาศยาน
  5. สกว. เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้