“คน-ช้างป่า” กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สกว. จัดนำเสนอ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 พื้นที่ ให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ขณะที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงวอนรัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. กระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่แก้วิกฤติประเทศ

สกว. - สกอ. เปิดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ย้ำมหาวิทยาลัยและบุคลากรวิจัยต้องปรับตัวตามภาพอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 4.0 มุ่งสู่การแก้ปัญหาและวิกฤติของประเทศบนฐานความรู้โดยเฉพาะการต่อยอดดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้หลุดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวสวนคลองจินดา : กลุ่มเกษตรกรอินดี้ กับการเฟ้นหาตลาดอินทรีย์ด้วยงานวิจัย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 3 ภาคีเครือข่ายอย่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  TK park ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “ชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว” ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ผู้บริโภคความตระหนักถึงประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง ที่ช่วยให้ประหยัดรายจ่าย และมั่นใจกับอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารเคมี ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปสร้างการเรียนรู้ปและนิทรรศการภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 4 ผลงานเด่น ป.เอก ทุน คปก. ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย

สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมโชว์ 4 ผลงานเด่นประจำปี ระบุ คปก.ระยะสอง มุ่งดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เน้นนวัตกรรมเป็นหลักและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เสวนาวิชาการถกประเด็น “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. “สกว. - ศอ.บต.” แถลงยกระดับวัตถุดิบ 3 จังหวัด เป็นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน
  2. สกว.โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากงานวิจัยสู่สากล
  3. สกว. จับมือ ธกส. เตรียมยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก
  4. ทูตไทยชี้วิจัยต้องตอบโจทย์และสร้างคนสู่ระบบ
  5. ทุน คปก. พร้อมตอบโจทย์รัฐบาล หวังปั้นนักศึกษา ป.เอก ผลิตงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก ที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์