สกว. มุ่งปั้นนักวิจัยหลัง ป.โท-ราชภัฏ ตอบโจทย์ภาคเอกชนและรับใช้ชุมชน

สกว. จับมือ สกอ. เดินสายทัวร์อีสาน แจ้งเปิดมิติใหม่สร้างนักวิจัยระดับหลังปริญญาโทตามความต้องการของภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ พร้อมจับมือ มรภ. ปั้นนักวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ด้านเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ร่วมกันปลุกไฟนักวิจัยให้ทำงานข้ามสาขาแบบบูรณาการภายใต้บริบทสำคัญของประเทศและไขปริศนาของมวลมนุษยชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. ติวนักวิจัยใหม่ “ไม่ขึ้นหิ้ง - ไม่ทิ้งราก”

สกว. จับมือ สกอ. ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และต่อยอดผลงานวิจัยให้ “ไม่ขึ้นหิ้ง” ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันค่อนข้างสูงและท้าทาย พร้อมแนะให้ดู “โครงการพระราชดำริ” เป็นตัวอย่างของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ขณะที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ย้ำ นักวิจัยต้องไม่ทิ้งราก เพราะการต่อยอดงานสู่พาณิชย์ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริตในทุกระดับ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Honesty_Statement_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (TH)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)38
Download this file (TRF_Honesty_Statement_(EN)_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (EN)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)35

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ มุ่งสร้างงานที่มี ‘ผลกระทบ’ บนฐานความรู้ 4.0

สกว. ผนึกกำลัง สกอ. เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศบนฐานการสร้างบันไดนักวิจัยอาชีพให้นักวิจัยรุ่นใหม่และองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชี้ทุนปี 2561 จะเน้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้ช่องรวยปั้น “ผลิตภัณฑ์โค” ให้เป็นเงินล้าน

ฝ่ายเกษตร สกว. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ นักวิชาการ หวังสร้าง “ผลิตภัณฑ์โค” ให้เป็นเงินล้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์โคเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จัดกิจกรรมตามรอยบุพเพสันนิวาส ชู ‘อโยธยา4.0’ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. ศมส.- สกว. ร่วมเปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม”
  3. “ไทย - เบลเยียม” จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม
  4. “ไพรบึงวิทยา” ร.ร.นำเทรนด์ใหม่การศึกษาไทย ลดบทบาทครู หนุนเด็กออกแบบบทเรียนด้วยตัวเอง
  5. สกว. จับมือรวมทีม ทอพ. ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง