เปิดเวทีไขปริศนา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : มายาคติและทางออก" ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมจัดเวทีสาธารณะ “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้”

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสาธารณะ "สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้" ณ คอนเวนชันฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดขึ้นโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดถกยุทธศาสตร์การวิจัยกระจายอำนาจในอนาคต

ศูนย์ สปวท. ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จัดประชุมระดมความเห็นกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยกระจายอำนาจในอนาคต กำหนดทิศทางการวิจัยใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ “การปกครองท้องถิ่น” ให้สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

บอร์ด สกว. เยี่ยมพื้นที่วิจัยในพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สกว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มช. คว้ารางวัลงานประชุม ส.แพทย์โรคหัวใจโลก หวังต่อยอดรักษา ‘กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน’

นักวิจัย มช. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากงานประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจที่สหรัฐอเมริกา หลังนำเสนอผลงาน "การศึกษาตัวยับยั้งการแบ่งตัวและตัวกระตุ้นการรวมตัวของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจ" หวังพัฒนาสู่ "การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จากวิกฤติบนที่สูงสู่งาน “วิจัยไทด่าน”
  2. ไทยร่วมงาน COP24 หนุนพลังเยาวชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์
  3. สกว. จับมือ สนช.-สวพ.ทบ. แก้ปัญหายางพารา พร้อมเปิดตัวหน้ากาก-ที่นอนสำหรับกำลังพล
  4. สกว. - ราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ สานพลังวิจัย สืบสานปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
  5. สกว. หนุนพัฒนาของที่ระลึกสามมิติ สร้างรายได้ชุมชนรอบเมืองมรดกโลก