นักวิจัยประดิษฐ์นาฬิกา IoT แจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์

ผศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการพัฒนานาฬิกาเซนเซอร์จากงานวิจัยในโครงการ "นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ภายใต้การสนับสนุนของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อเจอก๊าซพิษได้ในเวลาไม่เกิน 10 วินาที ด้วยต้นทุนเซนเซอร์หลักสิบบาทและต้นทุนนาฬิกาหลักร้อยบาท แต่สามารถตรวจจับก๊าซพิษอันตรายที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน ล่าสุดตนและทีมวิจัยได้ต่อยอดพัฒนานาฬิกาตรวจก๊าซพิษแบบออนไลน์ "IoT Smart Watch" ที่สามารถแจ้งเตือนและส่งเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหากมีก๊าซพิษเกินค่าที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือจีนคิดค้นยาใหม่จากสารธรรมชาติ มหิดลเร่งศึกษายารักษาอุจจาระร่วงจากเชื้อรา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานจิง และ มูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NSFC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "The 7th China - Thailand Bilateral Workshop on Natural Products and Drug Discovery" ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่จากสารในธรรมชาติระหว่างนักวิจัยชั้นนำของทั้งสองประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - จีน เปิดเวทีความหลากหลายทางชีวภาพหนุนเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางพืชศาสตร์ระดับโมเลกุล สถาบันสรีรวิทยาพืชและนิเวศวิทยาแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "จากความหลากหลากทางชีวภาพสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนักวิจัยชั้นนำระหว่างสองประเทศ โดยมีนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและจีนเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กว่า 60 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนหนุนท่องเที่ยว “นางเลิ้ง” ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการวิจัย "การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน" จัดการประชุมนำเสนอผลงาน "งานวิจัยย่านนางเลิ้ง" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อม ปราบศัตรูพ่ายเป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนงานวิจัย EEC เสริมแผนลงทุนของรัฐ

ASEAN Watch ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จัดถกวิชาการ TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง "การพัฒนา และ เชื่อมโยง EEC กับ AEC" เสริมนโยบายของรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เปิดเวทีการศึกษาต้านคอร์รัปชัน ปลูกค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
  2. เครื่องอาบเคลือบโลหะแผ่นด้วยแลคเกอร์ ลดต้นทุนการผลิตปีละกว่า 20 ล้านบาท
  3. ชี้ยางไทยยังมีอนาคตแต่ต้องเพิ่มการใช้งานในประเทศ
  4. จุฬาฯ เปิดตัวหอยทากบกสายพันธุ์ใหม่-หนังสือสารานุกรม
  5. คอลัมน์ วิถีชีวิต นสพ.เดลินิวส์ : ยลวิถีสายน้ำ... งามวิถีชุมชน “ชีวิตคนทะเล (ไม่) น้อย” สายใยที่ยึดโยง ณ “ปากประ”