ร้อยความคิด “วิจัยเพื่อท้องถิ่น" รับการเปลี่ยนแปลงทศวรรษหน้า

“ผู้อำนวยการสกว.” ชวนประชาคมวิจัย 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ร้อยความคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. รองรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษหน้า อย่างยั่งยืน และมีพลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มรภ. 40 แห่ง หนุนสร้างระบบวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอดรับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ตัวแทนอธิการบดี มรภ. 40 แห่ง ถึงแนวทางการพัฒนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น” ระหว่าง สกว. และ มรภ. 40 แห่ง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากความร่วมมือในระยะที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. ปรับทัพตั้ง “เฮดโค้ช” ลดโครงการล่าช้านักวิจัยรุ่นใหม่

สกว. รวมพลัง สกอ. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปรับโฉมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงครั้งใหญ่ ตั้งเฮดโค้ชในทุกภูมิภาค หวังลดจำนวนโครงการล่าช้า พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพและสร้างงานที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชูวิจัยและนวัตกรรมเป็น “หัวรถจักร” นำประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สกว. จัดเวทีเผยแพร่งานวิจัยเชิงนโยบาย หวังหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชี้อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ 4.0 จะเติบโตที่ร้อยละ 3.1 โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีสัดส่วนที่ร้อยละ 9 ของจีดีพี ‘แฟชั่น’ สัดส่วนสูงสุด แต่ต้องเร่งติดอาวุธทางความคิดและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. – TK park สานพลังส่งต่อความรู้จากงานวิจัย สู่คนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ทันสมัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สอร.) และ ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งต่อองค์ความรู้” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทันสมัย หวังสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยทุกกลุ่มเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. “คน-ช้างป่า” กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  2. สกว. - สกอ. กระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่แก้วิกฤติประเทศ
  3. ชาวสวนคลองจินดา : กลุ่มเกษตรกรอินดี้ กับการเฟ้นหาตลาดอินทรีย์ด้วยงานวิจัย
  4. สกว. โชว์ 4 ผลงานเด่น ป.เอก ทุน คปก. ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย
  5. เสวนาวิชาการถกประเด็น “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”