สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สกว. จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดสัมมนาพิเศษบอร์ดร่วมและติดตามงานวิจัยแสนสุขสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สกว. นำคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย “ชุดโครงการเมืองอัจฉริยะ” ของเทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสมาร์ทซิตี้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย สกว. ชี้ “คนไทยย้ายถิ่น” ส่งเงินกลับไทยแสนล้าน

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยต่างประเทศ” วิเคราะห์มาตรการดูแลแรงงานให้ดีกว่าเดิม สมกับที่ส่งรายได้กลับไทยแสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

หนุนวิจัยสร้างการผลิต-บริโภคที่ยั่งยืน ผลักไทยให้เป็น 4.0 ที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการบริโภคที่ยั่งยืนสู่สาธารณชน พร้อมเปิดเวทีอภิปรายสังเคราะห์ความคิดเห็นจากงานเสวนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาโจทย์วิจัย ค้นหาช่องว่างทางนโยบาย และ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ มจธ.-ขสมก.-กฟผ. สาธิตและประเมินผลรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล

สกว. ลงนามกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร มจธ. ขสมก. และ กฟผ. สาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาการส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ นำร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”
  2. สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?
  3. สกว. จับมือ สสจ.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาพาราควอตตกค้าง
  4. สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ
  5. สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์