“การวางแผนแห่งชาติ” รางวัลแห่งการสร้างอนาคต ของไทย

สกว. ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และภาคประชาชน เปิดตัวโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด และ รางวัลการวางแผนแห่งชาติ" ครั้งแรกของไทย New Platform ที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนท่องเที่ยวชุมชน - เมืองรองสู่ความยั่งยืน

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

แนะใช้กฎหมายจัดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

สกว. เปิดเวทีแถลงดินถล่มและระบบเตือนภัย นักวิจัยชี้ชาวบ้านต้องเอาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และใช้ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” จัดการ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นปลายเดือนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61 เน้นย้ำสร้างงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับ 2 รางวัล ได้แก่ "ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ" และ "รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น" ประจำปี 2561 เน้นย้ำการสนันสนุนงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

อ่านเพิ่มเติม...

9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้

9 หน่วยงานสานพลัง ขานรับนโยบายบูรณาการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์
  2. WHO ตั้งเป้าล้างไวรัสตับอักเสบในปี 2573
  3. สกว. ร่วมทุนพัฒนาเรือไฟฟ้าโดยสารคลองแสนแสบ พร้อมสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม-EEC
  4. นักวิจัยชี้แผ่นดินไหวลอมบอกแรงสุดในรอบ 100 ปี
  5. ผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว