สกว. มุ่งพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่

สกว. จับมือเอกชนและกรมวิชาการเกษตร จัดงานวันเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังอินทรีย์ หวังสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอาเซียน และมุ่งสู่ระบบมาตรฐานการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานของ USDA และอียู

อ่านเพิ่มเติม...

“ไก่เวียงเชียงรุ่ง” มาตรฐานความปลอดภัย Food Safety

สกว. เร่งส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือ ยกระดับ “ไก่ประดู่หางดำ” สู่มาตรฐานความปลอดภัย Food Safety และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่สำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.วิจัย สกว. ประกาศความสำเร็จ คิดค้นยาลดความชราของดีเอ็นเอ

นักวิจัย สกว. แพทย์จุฬาฯ สานฝันคนไม่อยากแก่ คิดค้นยาลดความชรา “อาลูเอสไออาร์เอ็นเอ” ที่ทำให้เซลล์ทนต่อสารทำลายดีเอ็นเอ และอาจจะใช้ได้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง หญิงกระดูกผุ พร้อมเดินหน้าจับมือทีมแพทย์ มช. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ในมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดทริปพัฒนาและส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือ

สกว. จับมือนักวิจัย มช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดทริปและการประชุมวิชาการ “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน” มุ่งลดผลกระทบเชิงลบ และส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ สกว. สู่การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มรภ. 40 แห่ง ปฏิบัติการเชิงรุก ปั้นครู สร้างคน สร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปีที่ 2” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว โดยมี ศ. น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกอ. แนะทิศทางขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา
  2. สกว.-สกอ. เชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง ปลดล็อคระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0
  3. สกว. จับมือ จุฬาฯ พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ลดต้นทุนอุตสาหกรรมปีละ 100 ล้านบาท
  4. สกว. - มข. โชว์ชุดทดสอบพยาธิแคปปิลลาเรีย หวังช่วยชาวอีสานรอดตายจากท้องร่วงเรื้อรัง
  5. ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย