สกว. ผนึกกำลัง กสท สร้างเมืองอัจฉริยะ

สกว. ลงนามความร่วมมือกับ กสท ทุ่มงบ 150 ล้านบาท สร้างบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

“สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษา ร่วมกับ จังหวัดสตูล พันธมิตรวงการศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลักดันจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สานพลัง “แม่ฮ่องสอนโมเดล” หลุดพ้นจากเมืองชายแดนที่ยากจน

สกว. จับมือภาคีเครือข่ายเปิดเวทีระดมสมองวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน “แม่ฮ่องสอนโมเดล” สู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ ความมั่นคงอาหารและเกษตรอินทรีย์ ระบบการศึกษาเพื่อผลิตคนที่มีศักยภาพและรู้เท่าทัน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร - กฎหมายที่เป็นธรรม พร้อมปรับทัศนคติคนไทยว่าเมืองสามหมอกไม่ใช่เมืองชายแดนที่ยากจนหากแต่ร่ำรวยวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เตรียมปลดงานวิจัยจากหิ้ง แก้ปัญหาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สกว. เตรียมบูรณางานวิจัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปลดงานวิจัยจากหิ้งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์จากของเสีย

สกว. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัย VITO แห่งเบลเยียม เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มุ่งจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ไขความลับของเซลล์ชรากับโรคมะเร็ง
  2. สกว. ชูวิจัยนวัตกรรม “สร้างความสำเร็จการผลิตเนื้อสัตว์”
  3. เวทีหารือจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรม นักวิจัยชี้ กม.ที่ดินยังซ้อนทับ ควรจัดตั้งธนาคารที่ดิน
  4. ‘ศธ.’ ขานรับเชื่อมงานวิจัยการศึกษา สกว. กับโครงการของกระทรวง หวังพัฒนาครูไทยสู่ความเป็นเลิศ
  5. นักวิจัยชี้จุดอ่อนโครงสร้างหลังธรณีพิโรธโอซากา รอยเลื่อนมีพลังซ่อนตัว-เตือนไทยอย่าประมาท