สกว. ระดมสมองวิจัยเชิงยุทธศาสตร์-อนาคตศึกษา หวังเป็น ‘ดาวฤกษ์’ นำทางในบริบท ‘ซูเปอร์แมคโคร’

สกว. ระดมสมองนักวิชาการทบทวนกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “อนาคตศึกษา” เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ หวังเป็น “ดาวฤกษ์” ที่ก้าวทันหรือนำการเปลี่ยนแปลง และหลุดจากกับดักความไม่ยั่งยืนในบริบท “ซูเปอร์แมคโคร” ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุ้นนักวิจัยเป็นนักคิดแก้ปัญหานอกตำรา

สกว. ปลุกพลังนักวิจัยเป็นคนสำคัญในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบที่มีมูลค่าแก่สังคม ย้ำนักวิจัยต้องเป็น “นักคิดที่แก้ปัญหานอกตำราได้” และ สร้างเครดิตทางวิชาการให้เข้มแข็งก่อน แล้วเอกชนจะวิ่งเข้าหาเองหรือลุยเดี่ยวเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนการประชุมวิชาการโลกมุสลิม เจาะลึกสถานการณ์ร้อนในมุสลิมปัจจุบัน

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม และ สกว. จัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม สะท้อนสถานการณ์ร้อนในมุสลิม และโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพาสหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

อ่านเพิ่มเติม...

เพาะพันธุ์ปัญญาร่วมหนุนศึกษานิเทศก์ พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนคิด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อสนับสนุนบทบาทการนิเทศครูในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

TEP ภาคีเพื่อการศึกษาไทย แจงแนวทางการเปลี่ยนการศึกษาไทย 7 ด้าน อดีตนายกฯ “อานันท์” แนะ ควรยึดความต้องการผู้เรียนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ TEP (Thailand Education Partnership) ภาคีเพื่อการศึกษาไทย เป็นประธานในพิธีปิด “ร่วมสร้างคำมั่นสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษา” ในงาน TEPForum 2018 เวทีภาคเพื่อการศึกษาไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ไทยพีบีเอส โดย TEP หรือ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย คือภาคีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 จากการรวมตัวกันของภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรสังคมและบุคคล ที่มีจุดร่วมกันในการมุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด “ระบบการศึกษาที่ดีเกิดจากการมาส่วนร่วมของทุกคนในสังคม” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีการขับเคลื่อนครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ระบบการศึกษาในอุดมคติของหมอประเวศ
  2. เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?
  3. สกว. เสริมทัพประชุมวิชาการข้าว เสนอโมเดลธุรกิจ “ข้าว IBM” หนุนงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
  4. สกว. แชร์เคล็ดลับความสำเร็จนักวิจัย มีครูไอดอล-ระวัง ‘คำถามวิจัยปลอม’
  5. รบ. ตั้งเป้าไทยเป็นมหาอำนาจยางพาราใน 3-5 ปี หวังแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40