สกว.เปิดตัวบอร์ดนโยบายชุดใหม่

สกว. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีกรรมการใหม่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, ศ. ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และ คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

ชู ‘เกาหลีใต้’ หุ้นส่วนนวัตกรรมไทย จับมือ สกว. วิจัยพลังงาน-เทคโนโลยี

รองนายกฯ สมคิด ยกให้เกาหลีใต้เป็นหุ้นส่วนรายสำคัญของไทย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แจงโอกาสการลงทุนในไทยและอีอีซีเปิดกว้าง ทั้งการลงทุนในอีอีซี มั่นใจหากบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้ลงทุนเพิ่มจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขณะที่ สกว.ร่วมลงนาม KETEP ส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรูปแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. เห็นชอบตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยฯ

ที่ประชุม คอบช. เห็นชอบให้ สกว.จัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ชี้ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบริหารจัดการทุนวิจัยไปสู่ผลกระทบ และสร้างแพลทฟอร์มในการร่วมทุนวิจัยระหว่างหน่วยงานในแผนงานขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานความรู้ระดับ 2 : Level 2” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีเสวนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน “นักเทษขันที-ชาวเปอร์เซีย”

สกว. จัดเวทีเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนักเทษขันทีสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบุชัดไม่มีขันทีชายไทยต้องนำเข้าจากต่างชาติแต่ไม่ใช่จีน ชี้บทบาทชาวเปอร์เซียเริ่มจาก “พ่อค้า” ก่อนเข้ามารับราชการในราชสำนัก เพราะพระมหากษัตริย์หวังรายได้จากการค้าขายและต้องการผู้มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เครือข่ายประชาคมอาเซียนเร่งบูรณาการกฎหมาย ป้องผลประโยชน์ชาติ
  2. สกว. ระดมสมองวิจัยเชิงยุทธศาสตร์-อนาคตศึกษา หวังเป็น ‘ดาวฤกษ์’ นำทางในบริบท ‘ซูเปอร์แมคโคร’
  3. สกว. กระตุ้นนักวิจัยเป็นนักคิดแก้ปัญหานอกตำรา
  4. สกว. หนุนการประชุมวิชาการโลกมุสลิม เจาะลึกสถานการณ์ร้อนในมุสลิมปัจจุบัน
  5. เพาะพันธุ์ปัญญาร่วมหนุนศึกษานิเทศก์ พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนคิด