ศธ.ห่วงปัญหาการอ่านออกเขียนได้

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมจัดงานมหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการตัวอย่างงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จำเป็นต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดจัดการตนเอง

          สังคมไทย มีการดำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจจากรัฐส่วนกลาง จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับประชาชนจนเกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่เสมอๆ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: กลยุทธ์การฟื้น "ร.ร.ขนาดเล็ก" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่..ทรงพลัง

          โรงเรียนขนาดเล็ก คือโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ได้กลายเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันเพราะโรงเรียนขนาดเล็กไม่ค่อยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม...

"มาร์ค" ชี้ไทยจุดอ่อนนักวิทย์ทำวิจัย

          เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการและ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ร่วมกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 13 คนที่ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกและคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดบ้านสถาบันวิจัยฯกับงานระดับชาติครั้งที่ 1

 

          ฉบับนี้ขอเปิดพื้นที่แนะนำ สถาบันวิจัยและพัฒนา หนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และวิทยาการทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่นอกจากเป็นเลิศในด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องการให้เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. มหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
  2. "นมควาย" คุณค่าจากควายส่งถึงคน
  3. (โปรด) เชื่อมั่นตำรวจไทยในยุคปฏิรูป