ปุจฉา"ใช้งบงานวิจัย"คนไทยได้อะไร?คำตอบชัด ๆ มี-ไม่มี?

          "นายกรัฐมนตรีเน้นให้เห็นความสำคัญเรื่องการวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ที่อยู่ในสังคมจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต"...นี่เป็นการสรุปจากส่วนหนึ่งของปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย"โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ในงานการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10"จัดโดย สกว.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งคำกล่าวนายกฯ-มุมมองนักวิจัย...มีจุดน่าสนใจเช่น...คนไทยได้อะไรจากการใช้ทุนวิจัยของรัฐ??          

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมสูงวัย กับ บทบาทของภาคเอกชน

         นอกจากการเตรียมความพร้อมต่อสังคมสูงวัยโดยรัฐบาลแล้ว บทบาทของภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สัปดาห์นี้จึงขอเรียนเชิญรศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และรองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมสูงวัยมาเป็นแขกรับเชิญของคอลัมน์อีกครั้งค่ะ


          ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย สังคมไทยคาดหวังให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รวมถึงการดูแลสุขภาพหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะพึ่งพา ที่จริงแล้วภาคเอกชนก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบริบทของสังคมผู้สูงอายุด้วยเหมือนกัน เพราะลักษณะความต้องการในสินค้าและบริการในภาพรวมของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนโฉมไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีครัวเรือนช่วยได้

          สัปดาห์ที่แล้วเขียนถึงการทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ทดลองนำร่องใน 17 จังหวัดปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ในการแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร

         ทราบมาว่า การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่จะช่วยแก้หนี้สำเร็จอย่างเดียว แต่ยังช่วยเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ด้วย

         เป็นเรื่องของคุณฟองจันทร์ ต๊ะตุ้ย คนเหนือแต่ไปค้าขายอยู่บนเกาะสาหร่าย จ.สตูล โดยเธอได้รับการชักชวนจากทีมงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯของ จ.สตูลให้ร่วมเป็นอาสาสมัครจดบัญชีครัวเรือน โดยจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.)

        ผศ.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.) แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน จ.ลำปางรวม 20 โรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย”

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.มอบรางวัล 8 นักวิจัยใหม่ผลงานดีเด่นปี'53
  2. วิจัย "กะเม็ง-กระชาย" มีฤทธิ์ต้านไวรัส "HIV"
  3. "ทำวิจัยเพื่อใคร" สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ สู่นโยบายสาธารณะที่ดีต่อสังคม
  4. "หมอยง" เผยเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายวิจัย ยก "ห่าน" เป็นตัวอย่างสู่ความสำเร็จ
  5. นายกฯ เผยยังเพิ่มงบวิจัยได้ไม่ถึง 1% จีดีพี