สกว.มอบโล่ 12 ผลงานโครงการวิจัยเด่นปี 2553

          ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ประธานคณะกรรมการนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบโล่เกียรติยศให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ประจำปี 2553 ซึ่งมีทั้งหมด 12 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ผลงาน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ และการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย กลุ่มที่ 2 คือ ผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 ผลงาน เช่น การสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรมของ จ.สุโขทัย และกลุ่มสุดท้าย คือผลงานวิจัยเด่นในกลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการ 4 ผลงาน เช่น การควบคุมโรคในปลานิล

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นดินไหวไม่ช้า-เร็วต้องเกิด สกว.แพร่งานวิจัย อาคารต้านแผ่นดินไหว

1 ใน 12 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 53 “ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย” เผยผลงานยันนำไปใช้ได้จริงไม่ได้อยู่บนหิ้ง ชี้ตึกสูงกทม. ปริมณฑลเสี่ยงรับผลกระทบแผ่นดินไหว หวั่นสภาพดินอ่อนล้อมรอบทวีความรุนแรง เตือนรัฐกันไว้ดีกว่าแก้ไม่ทัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.โชว์งานวิจัยกว่า 70% หยิบไปใช้ประโยชน์ได้จริง

“ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์” เผยไทยผลิตนักวิจัยได้ปีละ 200 คน เทียบเคียงประเทศอื่นด้อยทั้งคุณภาพ – ปริมาณ พร้อมประสานนายกฯเสนอแผน 15 ปีปั้นคลื่นลูกใหม่ เชื่อผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้งนำสู่สังคมแห่งปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี53

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2553 จากการศึกษาพัฒนาการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานภัยพิบัติแผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสผลงาน 9 ครูดีเด่นรางวัลคุรุสภาปี' 53

          เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม "มติชน" ขอนำเสนอผลงานเด่นของครูดีเด่นทั้ง 9 คน ที่คุรุสภาได้ประกาศคัดเลือกให้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี นางธนภรณ์เหล่าคนค้า โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ กลับหอม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จ.อ่างทอง และ น.ส.ไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ, ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) จ.ตาก และนายวีระศักดิ์สาระผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จ.ขอนแก่น, ประเภทผู้บริหารการศึกษา ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 และประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทคโนโลยีปริทรรศน์ : เซ็นเซอร์จากแกรฟีน
  2. สกว.เผยคัมภีร์ “ปลดหนี้ด้วยปัญญา” โชว์หลักสูตรแก้จน-ธนาคารแรงงานชุมชน
  3. ธกส.เตรียมงบ 600 ลบ. ผุด อสปม. แก้หนี้ชาวบ้าน ล้างครหาปล่อยกู้เพิ่มหนี้
  4. ร.ร.แก้จน...สอนคน“ปลดหนี้” ด้วยคัมภีร์ “บัญชีครัวเรือน”
  5. สกว.ชี้ กม.แก้เหลื่อมล้ำไม่ได้ ต้องจุดระเบิดปัญญาฐานล่างเคลื่อนประเทศ