สกว.จับมือสถานทูตฝรั่งเศสจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์

img01022012_001

 

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ “FRANCO-THAI SYMPOSIUM 2012” โดยมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและฝรั่งเศสเข้าร่วมระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์นี้ กว่า 400 คน และมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 120 ผลงาน จากนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฝรั่งเศส 45 คน และไทย 45 คน รวมทั้งนักวิจัยจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 10 คน โดยผลงานวิจัยดังกล่าวเกี่ยวกับงานวิจัยใน 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วัสดุศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานชาติในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ธาลัสซีเมีย และพลังงาน ซึ่งคาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและฝรั่งเศสในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ไทย-ฝรั่งเศสสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

              สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ "FRANCO-THAI SYMPOSIUM 2012" โดยมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและฝรั่งเศสเข้าร่วมระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์นี้ กว่า 400 คน และมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 120 ผลงาน จากนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝรั่งเศส45 คน และไทย 45 คน รวมทั้งนักวิจัยจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 10 คน โดยผลงานวิจัยดังกล่าวเกี่ยวกับงานวิจัยใน 3 สาขา ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

13 หน่วยงานวิทย์พร้อมลุยวิจัยร่วมกับเซิร์น

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

13 หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือไทย-เซิร์น หวังพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านฟิสิกส์อนุภาคที่กำลังขาดแคลน
          ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น (CERN) หรือ องค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปเปิดเผยว่า หลังจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หรือ สซ.ได้ลงนามความร่วมมือกับเซิร์น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นถึง 4 ครั้ง และมีความสนพระทัยอย่างมากในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซิร์น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มอ.ลงขัน4ล้านวิจัยน้ำท่วมสงขลา

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2555

ม.สงขลานครินทร์ลงขัน สกว. รวม 4 ล้านบาท สนับสนุนการวิจัยตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น ประเดิม จ.สงขลา กับหัวข้อการจัดการน้ำท่วม หวังพัฒนานักวิจัยใหม่รองรับการทำงานพื้นที่และสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชน
          ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัย เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ และ จ.สงขลานับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ สกว.ได้สนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2550 มีทุนเดิมของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ 32 ตำบล ที่ได้ร่วมการจัดทำบัญชีครัวเรือน แผนชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ไอทีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้กระจายไปทั่วจนแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการมีโลกออนไลน์ส่วนตัวกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้คนทุกวันนี้ แต่ทว่าในอีกมุมหนึ่งของสังคมเรื่องปกติธรรมดาแบบที่ว่ากลับเป็นสิ่งที่พวกเขาเอื้อมไม่ถึง
          เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบของขวัญปีใหม่แก่เด็กด้อยโอกาส ด้วยการลงนามความร่วมมือในการใช้ไอซีทีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ไอซีทีดึง3หน่วยงานช่วยเด็กด้อยโอกาสลดสังคมเหลื่อมล้ำ
  2. รายงาน: กปร.ระดมสมองหาทางออกวิกฤติน้ำท่วมภายใต้ หลักคิด หลักทำ ตามพระราชดำริ
  3. คอลัมน์ สกว.ชวนคิด: ตรวจสอบทัศนะของสังคม น้ำท่วมที่ไทย กับ แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
  4. คอลัมน์ Trade Watch: ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหารและพลังงาน บทเรียนจากมหาอุทกภัย
  5. นักวิจัย สกว. พัฒนาเทคโนโลยีน้ำหอมติดทนนาน Chitora® เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ขยายตลาดเอเชีย