TCEL - ร.พ.รามา - สกว. เดินหน้าถอดรหัสจีโนมยีนคนไทย เพื่อการวางแผนรักษาโรค

3 หน่วยงานพันธมิตร TCELS สกว. รพ.รามา โชว์สุดยอดนวัตกรรมบริการ ตรวจยีนก่อนรักษาลดเสี่ยงแพ้ยาหากให้ไม่ตรงพันธุกรรม ขยายผลถอดรหัสจีโนมประชากรทั้งอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

สสว. - สกว. ผนึกกำลัง ยกระดับ SME ไทยแบบครบวงจร

สสว.-สกว. ร่วมเปิดตัว “โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและการตลาด” หวังผลิตผู้ประกอบการไทยก้าวสู่มืออาชีพ ตั้งเป้าส่งผู้ประกอบการให้ถึงฝั่ง 300 ราย หรือสร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ 600 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ก.ท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และ สกว. ร่วมส่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตากลับประเทศอังกฤษ

รมว.กก. รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. ผอ.ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งคณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากประเทศอังกฤษเดินทางกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

สุดยอดงานนวัตกรรมแห่งปี พาณิชย์-สกว. ดันสินค้าเกษตร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงาน “Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลวิจัย ทะเลไทยกำลังเผชิญคลื่นปัญหาถาโถม ชายฝั่งกัดเซาะ สัตว์น้ำลดลง ขยะทะเลเพิ่มจำนวน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเฉลิมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดงานงานแถลงข่าวเรื่อง “สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. 2560 : ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย?” เพื่อรายงานสถานการณ์ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2560 รวมถึงสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล นอกจากนี้วันเดียวกันยังมีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย “ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล” ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความร่วมมือการทำงานวิจัยอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางทะเลของประเทศให้ตรงจุดลและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วิจัยเสริมแกร่งธุรกิจผลิตอาหาร
  2. ประชาคมคน “เมืองกาญจน์” หนุนเสริม เศรษฐกิจชุมชนผ่านทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. เอสเอ็มอีแนะใช้นวัตกรรมเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ
  4. สกว.-สวทช. ลุยเอสเอ็มอีปี 3 ‘วิจัยได้...ขายจริง’ มอบรางวัลนักวิจัย-ผู้ประกอบการ 12 งานเด่น
  5. “แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน” จากงานวิจัย แก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบ คาดเริ่มใช้ ต.ค. 2561