รัฐศาสตร์ มธ. เปิดเวที ออกแบบเครื่องมือนโยบาย “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”

เปิดเวทีออกแบบเครื่องมือนโยบายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ นักวิจัยแนะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือเงื่อนไขและข้อจำกัดขอองค์ประกอบเชิงสถาบันในการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

สกว. หนุนเสริม วงการคติชนวิทยาไทย ร่วมเปิดเวทีไขความลับ เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมเพศศาสตร์ของคนไทยที่ผ่านการศึกษาตามหลักวิชาการสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชงความรู้งานวิจัย (ที่ดิน) กำหนดนโยบาย “การเมือง”

สกว. ถก TRF Forum "ส่งเสริมสิทธิของชุมชนในการใช้ที่ดิน: หาทางออก ตอบโจทย์ประเทศ" เสนอข้อมูลจากงานวิจัยสู่การกำหนดนโยบายพรรคการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11–ปัจจุบัน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการและนิทรรศการ "สนามโครงการ": 3D Scanning กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังและสนามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยขานรับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน “Blue Economy” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งที่ 1 นำเสนอข้อมูลและบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินสู่ภาคปฏิบัติระดับนโยบายอย่างจริงจัง ขานรับกับแนวคิด “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ของประชาคมโลก มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. หนุนต่อยอดภูมิปัญญาไทย ลูกประคบสมุนไพรลดเซลลูไลท์
  2. สกว. หนุนวางแผนเมืองนิเวศ กทม.-ปริมณฑล ส่งเสริมพลวัตของภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วม
  3. อาเซียนผนึกกำลัง ตั้งรับภัยพิบัติสกัดปัญหาน้ำ
  4. สกว. จับมือ รพ.จุฬาฯ โชว์รถพาร์กินสัน ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยเดินติดขัด
  5. นักวิจัยไทยคิดค้นระบบตรวจจับการลอกคราบปูม้าอัตโนมัติ หนุนผลิต “ปูม้านิ่ม” เสริมพลังเกษตรกรไทยเป็น ‘สมาร์ท ฟาร์เมอร์’

Page 1 of 255