สกว. หนุน ‘หนองบัวลำภูโมเดล’ พัฒนานวัตกรรมลดสารเคมีตกค้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูระดมแก้ปัญหาสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อม ย้ำต้องระเบิดจากข้างใน ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก และหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ด้านนักวิจัย ม.นเรศวร พัฒนานวัตกรรมลดสารเคมีโดยเฉพาะพาราควอตในน้ำและดิน ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มจธ. สาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่อง

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี "การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ "การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย" ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมจัดเวทีส่งต่อความรู้ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018

สกว. จัดเวทีเสวนาร่วมส่งต่อความรู้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ชู 2 ผลงานวิจัยสร้างความเข้าใจหลักการสอนสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยศึกษาการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (STEM_Education_Workshop_in_Thailand_Research_Expo_2018.pdf)PPT Presentationเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนสะเต็มให้เข้าใจ...เศรษฐกิจพอเพียง”16

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ส่งมอบแผนงานจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าให้ ทอท.

สกว. ส่งมอบแผนงานแก่ ทอท. โดยจดลิขสิทธิ์ในชื่อ “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” หวังสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ตามนโยบาย 4.0 และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หวังใช้ประโยชน์ใน 6 สนามบิน เริ่มที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก อนาคตเตรียมขยายผลใช้งานให้ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

“การวางแผนแห่งชาติ” รางวัลแห่งการสร้างอนาคต ของไทย

สกว. ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และภาคประชาชน เปิดตัวโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด และ รางวัลการวางแผนแห่งชาติ" ครั้งแรกของไทย New Platform ที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. หนุนท่องเที่ยวชุมชน - เมืองรองสู่ความยั่งยืน
  2. แนะใช้กฎหมายจัดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม
  3. สกว. คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61 เน้นย้ำสร้างงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”
  4. 9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้
  5. สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์

Page 1 of 242