เปิดเวทีถอดความรู้ตำรวจอาเซียน บทเรียนพัฒนาตำรวจไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน : บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย" เพื่อเรียนรู้และนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ไทย - อินเดีย สานสัมพันธ์ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.เอส.เค. ศรีวาสตวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ  2 ประเทศ โดยมี นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดีย และ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รมว.ศึกษาธิการ แนะทางรอดมหาวิทยาลัยไทย โจทย์ชัด-แก้ระเบียบก่อนแก้ปัญหา

TOAC2019

รมว.ศึกษาธิการแนะทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruptive และมีเงินน้อย เราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อให้มีมุมมอง สร้างระบบนิเวศให้คนเก่งมารวมกัน โจทย์และคำถามต้องชัด ปรับแก้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ก่อนจะแก้ปัญหา สำคัญคือนักวิจัยต้องมองตัวเองว่าควรได้ทุนหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยเด่น รองนายกฝากโจทย์สร้าง ‘หัวหอก’ ที่มีพลัง

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยผลงานโดดเด่น รองนายกฯ ชี้ โจทย์สำคัญคือจากนี้ไปต้องมี 'หัวหอก' ทำงานวิจัยหลักให้เกิดโอกาสและผลกระทบ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร-ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเวทีไขปริศนา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : มายาคติและทางออก" ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ร่วมจัดเวทีสาธารณะ “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้”
  2. สกว. จัดถกยุทธศาสตร์การวิจัยกระจายอำนาจในอนาคต
  3. บอร์ด สกว. เยี่ยมพื้นที่วิจัยในพระนครศรีอยุธยา
  4. นักวิจัย มช. คว้ารางวัลงานประชุม ส.แพทย์โรคหัวใจโลก หวังต่อยอดรักษา ‘กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน’
  5. จากวิกฤติบนที่สูงสู่งาน “วิจัยไทด่าน”

Page 1 of 253