เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

สกว. – จุฬาฯ ร่วมเปิดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานวิจัย “คนจนเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำ” สะท้อนสังคม

สกว. ร่วมกับ Way Magazine จัดงานเสวนาเรื่อง 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' นำเสนองานวิจัย "คนจนเมือง" 4 โมเดล สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนศิริราชพัฒนาสมุนไพรแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีชีวภาพตรวจฤทธิ์เป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก

สกว. หนุนนักวิจัยศิริราชพัฒนาสมุนไพรและยาตำรับโบราณอย่างเป็นระบบแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพวิเคราะห์ตรวจจับฤทธิ์ออกมาเป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก หวังจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกและรักษาโรคสำคัญได้จริง พร้อมเชิญเอกชนทดสอบกลไกการออกฤทธิ์และพัฒนายาร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ผาสุกชี้ ปฏิรูปภาษี แนวทางหนึ่งลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ "ปฏิรูปภาษีอย่างไร แก้ไขความเหลื่อมล้ำ" ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยสำคัญในเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาษีที่สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

อ่านเพิ่มเติม...

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”
  2. สกว. - สกอ. จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด
  3. สกว. โชว์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร
  4. 3 ภาคีเปิดเวทีแนะแนวนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดงานสู่พาณิชย์-สังคม-นโยบาย
  5. ลุงตู่สั่งปลดล็อคนวัตกรรมการศึกษาระยอง จังหวัดและภาคีชูธง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน

Page 1 of 258