สกว. ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สกว. ในฐานะสมาชิก คอบช. ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานประชุมวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

(โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) บัดนี้ งานบุคคล สกว. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Selected_Candidates_[RGJ]_20180418.pdf)Announcement of Selected Candidates [RGJ]ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (คปก.)50

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด ฝ่ายวิชาการ

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

(ฝ่ายวิชาการ)

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายวิชาการ บัดนี้ งานบุคคล สกว. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Selected_Candidates_[Academic]_20180418.pdf)Announcement of Selected Candidates [Academic]ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (ฝ่ายวิชาการ)24

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตั้งชื่อ “หุ่นยนต์ EOD สัญชาติไทย” เพื่อนำไปใช้งานจริงในพื้นที่ ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตั้งชื่อ “หุ่นยนต์ EOD สัญชาติไทย” เพื่อชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมโมเดลหุ่นยนต์ EOD ร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด ฝ่ายอุตสาหกรรม

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

(ฝ่ายอุตสาหกรรม)

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายอุตสาหกรรม (S-Curve) บัดนี้ งานบุคคล สกว. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Selected_Candidates_[Div5]_20180329.pdf)Announcement of Selected Candidates [Div5]ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (ฝ่ายอุตสาหกรรม)87

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
  2. อุทธยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ สกว. ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ “มีน้ำ มีชีวิต” ระหว่างวันที่ 17 - 25 มี.ค. 2561 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park
  3. สกว. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนา “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-เบลเยี่ยม
  4. ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” ในโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4”
  5. กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP) รุ่นที่ 2 สัมมนาฟรี ที่นักวิจัย สกว. ห้ามพลาด

Page 1 of 19