ไทยจะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ ‘มะกัน’ ปรับกฎหมายนำเข้าอาหาร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายเกษตร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Food Safety Modernization Act (FSMA) กับการส่งออกอาหารไทยไปสหรัฐอเมริกา” โดยมี รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย Food Safety Modernization Act หรือ “กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย” ของ FDA หรือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา อันจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย ประเด็นการวิจัยข้อมูลและวิธีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐอเมริกาในบริบทของข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับ ค.ศ. 1938 (พ.ศ 2481) มาเป็นฉบับ ค.ศ.2011 (พ.ศ. 2554)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. มุ่งพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่

สกว. จับมือเอกชนและกรมวิชาการเกษตร จัดงานวันเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังอินทรีย์ หวังสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอาเซียน และมุ่งสู่ระบบมาตรฐานการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานของ USDA และอียู

อ่านเพิ่มเติม...

“ไก่เวียงเชียงรุ่ง” มาตรฐานความปลอดภัย Food Safety

สกว. เร่งส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือ ยกระดับ “ไก่ประดู่หางดำ” สู่มาตรฐานความปลอดภัย Food Safety และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่สำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายหนังสือในงาน “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม งานจำหน่ายสินค้าและอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดย โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ ผู้ประกอบการที่นำกระบวนการวิจัยมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมๆ กับการ่ชวยเหลือผู้คนในสังคมแวดล้อมอย่างเกษตรกรในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

3 มหาวิทยาลัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ตามรอย “ศาสตร์พระราชา”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานวิจัย สกว. ร่วมจัดทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 27