ชื่อ ฮิต
สกว.จับมือพันธมิตรต้านภัยแผ่นดิน เฟ้นมาตรการ "ป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม/ผู้มีอิทธิพล" 2420
ใช้มาตรฐาน GMP พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบไทย ขานรับ WTO /การเปิดเสรีทางการค้า 3711
LESA Project วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จากเครือข่ายความรู้ สู่งานวิจัยนานาชาติ 3155
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น...จากครูผู้เสพย์สู่ครูผู้สร้าง 9125
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (วพร.) สร้างโอกาสพัฒนาครู-ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 4530
วิจัยการสื่อสารเรื่องสี สร้างมาตรฐาน อุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่สากล 3594
เทคโนโลยีเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ทางเลือกใหม่อุตสาหกรรมอัญมณีไทย 5616
วิจัยสารออกฤทธิ์ในพืชไทย จากต้นไม้สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 8665
"วิจัยหวัดนก" งานวิจัยเด่น สกว. ปี 47 2351
"ถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์" จากงานวิจัยสู่โรงงานต้นแบบ 4012