งานเด่น สกว. ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว (คลิกที่รูปภาพ)

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สกว. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 ผ่านทาง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) จำนวน 50 โครงการ ที่ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

  1. สกว. จะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัย จำนวน 50 โครงการแรก ที่ยื่นผ่านระบบ NRMS เท่านั้น
  2. ข้อเสนอการวิจัย ต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีกรอบหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้
    1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
    2. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
    3. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย
  3. ผู้ที่ส่งข้อเสนอการวิจัยที่รอรับการพิจารณาในรอบที่ 1 แล้ว ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในรอบที่ 2 ได้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ของ สกว. (http://www.trf.or.th) เร็วๆ นี้

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
22 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8354 / อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

งาน สกว. ครบรอบ 25 ปี

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

06404992
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
3705
5556
23590
33110
110586
139110
6404992

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1