ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560

TRFlogo

201610181557-LIF 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560407

ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund802
PhD Placement for Scholar สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน สกว. 494
PhD Travel Grant for Supervisors สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุน สกว.516

ประกาศรับสมัครโครงการ Researcher Link

ประกาศรับสมัครโครงการ Researcher Link

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) สนับสนุน โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ประจำปี 2559/2560 (Researcher Links 2017) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เพื่อพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของทั้งสองประเทศ โดยใช้กลไกในการสนับสนุนทุนผ่านการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Travel Grant) ให้แก่นักวิจัยทั้งสองประเทศ โดยรายละเอียดของโครงการทั้งสองเป็นดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. RCUK-DIPI-TRF-NAFOSTED Research Partnerships Call
  2. RCUK-DIPI-Ristekdikti-MoHE-DOST-TRF Research Partnerships Call: UK – Indonesia – Malaysia – Philippines – Thailand Small Scale Research Call for Proposals 2016
  3. รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน โครงการ Joint Health Research Call: National Strategic Diseases of Thailand ประจาปี 2559
  4. รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน โครงการ LIF ประจำปี 2559 ภายใต้ทุน Newton Fund
  5. รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ PhD Placement for Supervisors 2015/16