ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562
ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders  in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)” ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ และ สกว. จะทำการคัดเลือกให้รับทุนของโครงการฯ ต่อไปนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Shortlisted_Candidates_for_Participating_in_LIF_Programme_2562.pdf)LIF Programme 2562รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา... LIF Programme ปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund53

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Newton Fund - TRF Institutional Links ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับ British Council สนับสนุนทุนโครงการ Institutional Links ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IL-TRF_2017-18_Announcement.pdf)IL-TRF 2017-18ประกาศรายชื่อ...Newton Fund - TRF Institutional Links ประจำปีงบประมาณ 2561344

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Newton Fund – TRF Researcher Links ประเภท Workshop ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับ British Council สนับสนุนทุนโครงการ Researcher Links ประเภททุนการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop Grant) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RLWK-TRF_2017-18_Announcement.pdf)RLWK-TRF 2017-18ประกาศรายชื่อ...Newton Fund - TRF...Links (Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2561203

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Newton Fund – TRF Researcher Links ประเภท Travel Grant ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับ British Council สนับสนุนทุนโครงการ Researcher Links ประเภททุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (Travel Grant) ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RLTG-TRF_2017-18_Announcement.pdf)RLTG-TRF 2017-18ประกาศรายชื่อ...Fund - TRF Researcher Links (Travel Grant) ประจำปีงบฯ 2561232

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัย ร่วมกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund
  2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund
  3. INFORMATION DAY : Boosting Your Confidence & Proficiency for hunting UK-Thailand funds
  4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”
  5. Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases

Page 1 of 5