โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ 12 จังหวัด

ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงราย พะเยา และตาก ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 8 จันทรศัพท์ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WebSite : http://www.yrnh.cmru.ac.th

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคกลางและภาคตะวันตก 7 จังหวัด

ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ที่อยู่ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.lc.mahidol.ac.th/youthresearcher

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ 6 จังหวัด

ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล ที่อยู่ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2058 โทรสาร 0-7567-2003

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.ysl-history.com

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1 รวม 8 จังหวัด

ที่อยู่ : เลขที่ 85 ถนนวาริน-เดชอุดม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353-735 โทรสาร 045-288-870

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.la.ubu.ac.th/yhrproject

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 2 รวม 7 จังหวัด

ที่อยู่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 043 754369

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.yuwawijai.msu.ac.th

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5424-1054

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.childwatchlanna.com

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ : ศูนย์เบิ่งแงงลูกหลานชาวอีสาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.