การประชุมสัมมนานานาชาติ TRF-ASEAN International Public Forum 2015 ในหัวข้อ "Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community"

ชุดโครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนานานาชาติ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 
TRF-ASEAN International Public Forum 2015
ในหัวข้อ "Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community"
 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม เวลา 8.30 - 17.00 น.
 
และการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสวันผู้อพยพสากล (International Migration Day) ประจำปี 2558
 ในหัวข้อ "Human Trafficking and Refugees: Challenges and Possible Policy Solutions"
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 
   
    ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยขอความกรุณาโปรดตอบยืนยันและส่งกลับทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ธนาพงศ์)  ภายในวันที่ 14 ธันวาคม ศกนี้ 
 
 
 
 
Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Public Conference 17-18Dec2015.pdf)Public Conference 17-18Dec2015.pdf 382

การประชุมนานาชาติ HRI International Symposium 2015 “Managing HR in CLMV: Trends, Challenges, and Lessons Learned”

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ
โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ภายใต้การสังกัดของสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)
 
กำหนดการจัดการประชุมนานาชาติ HRI International Symposium 2015
เรื่อง “Managing HR in CLMV: Trends, Challenges, and Lessons Learned”
ในวันที่ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น.ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
(หลักการและเหตุผล พร้อมกำหนดการในการจัดประชุมตามไฟล์แนบ)
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-613-3303 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
 
Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Program_HRI International Symposium 22Dec2015.pdf)Program_HRI International Symposium 22Dec2015.pdf 514

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุม วิชาการ Cash Crop Conference ประจำปี 2016 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.15 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn (BTS สุรศักดิ์)
  2. ประกาศ การขอรับทุนประจำปี 2559 (รอบ 3) โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study)” โดย ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  3. ประกาศรับสมัคร นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักวิจัยใหม่....ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ จ.ราชบุรี
  4. สกว. ขอเชิญร่วม เวทีสาธารณะ สกว. เรื่อง "ความท้าทายของ กกต.ในกระแสปฏิรูปการเมือง" วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น15 อาคาร SM Tower
  5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560

Page 1 of 19