รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.) ประจำปี พ.ศ.2558

TRFlogo2556doc-icon  สกว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.) ประจำปี พ.ศ.2558 ดังไฟล์แนบ

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (metheevijai-arvuso2558.pdf)metheevijai-arvuso2558.pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 25581958

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2557

TRFlogo2556doc-icon  สกว. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 12 ท่าน ดังไฟล์แนบ

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (metheevijai-arvuso2557.pdf)metheevijai-arvuso2557.pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 25573425