ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2553-2556

trfstrategic2553-2556ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2553-2556

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20100823-strategicplan2553-2556.pdf)20100823-strategicplan2553-2556.pdf 834

ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559

TRF-Strategicplan2560ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559

 

 

 

 

 

Attachments:

File Description File size
TRFStrategicplan2560.pdf ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 4420 kB