สกว.กับการปฏิรูปประเทศ ?

36253สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ – ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ในรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง 11 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 57

 

 

Part 1

 

 

Part 2