ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน 4 ผลไม้สลายไขมัน

idea-29092557-02-1ไอเดียได้’จัย ปี 2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์อินเตอร์เน็ท ทีวี สกว. http://tv.trf.or.th เสนอตอน "4 ผลไม้สลายไขมัน"