ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 658
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 440
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 498
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 434
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 496
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 469
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 522
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 481
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 525
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 485
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 430
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 453
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 532
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 495
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 488
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 440
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 1068
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1306
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 1029
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 989

Page 1 of 2