ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 680
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 459
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 526
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 459
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 520
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 536
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 550
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 569
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 607
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 513
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 457
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 470
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 618
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 509
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 512
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 467
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 1207
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1354
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 1081
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 1175

Page 1 of 2