ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 770
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 477
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 549
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 519
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 545
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 578
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 567
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 584
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 643
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 561
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 478
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 531
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 644
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 530
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 558
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 490
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 1266
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1438
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 1191
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 1261

Page 1 of 2