เอกสารจากการประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทาหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการจัดการนาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

TRF-Logo-tranเอกสารจากการประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทาหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการจัดการนาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบุษบา ชั น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Schedule030559.pdf)Schedule030559.pdfกำหนดการประชุม212
Download this file (01Documents.pdf)01Documents.pdfเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์น้ำ 2559-ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์411
Download this file (02Documents.pdf)02Documents.pdfโจทย์วิจัยด้านทรัพยากรน้ำ-รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา228
Download this file (03Documents.pdf)03Documents.pdfรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ สกว.-ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์434
Download this file (04Documents.pdf)04Documents.pdfผอ.สราวุธ ชีวะประเสริฐ505

นักวิจัยแนะ ปรับตัวสู้ภัยแล้งด้วย ‘ภูมิปัญญาท้องถิ่น’

12814069 1179702138715448 2000659718350462700 nสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวที TRF Forum “ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการผสมผสานสู่การปรับตัว” เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวโน้มภัยแล้งของไทย แนวทางการปรับตัวตลอดจนบทเรียนการจัดการน้ำของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 10 มีนาคม 2559

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Present-10032559-01.pdf)Present-10032559-01.pdfสถานการณ์ภัยแล้งและข้อเสนอการปรับตัว1001
Download this file (Present-10032559-02.pdf)Present-10032559-02.pdfการจัดการน้าด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น380
Download this file (Present-10032559-03.pdf)Present-10032559-03.pdfการปรับตัวของชุมชนด้วยภูมิปัญญาเชื่อมโยงกับวิชาการ598

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีแถลงข่าว สกว. “วิเคราะห์บทเรียนแผ่นดินไหวไต้หวัน: การปรับปรุงมาตรฐานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง”

02เวทีแถลงข่าว สกว. “วิเคราะห์บทเรียนแผ่นดินไหวไต้หวัน: การปรับปรุงมาตรฐานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง” ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ 

อ่านรายละเอียด

 iconclick

 

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้ที่นี่

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (schedule15022559.pdf)schedule15022559.pdfกำหนดการ162
Download this file (TaiwanEQ2016.zip)TaiwanEQ2016.zipศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย518
Download this file (PPT.zip)PPT.zipผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์507
Download this file (Taiwan.zip)Taiwan.zipรศ.ดร.นคร ภู่วโรดม636
Download this file (EQ2016Taiwan.zip)EQ2016Taiwan.zipศ.ดร.อมร พิมานมาศ513

เวทีแถลงข่าว สกว. “บทเรียนแผ่นดินไหว ไทย-เนปาล”

1

เวทีแถลงข่าว สกว. “บทเรียนแผ่นดินไหว ไทย-เนปาล” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ 

อ่านรายละเอียด

 iconclick

 

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้ที่นี่

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Schedule07052558.pdf)Schedule07052558.pdfกำหนดการ391
Download this file (AjPaiboon.zip)AjPaiboon.zipอาคารต้านทานแผ่นดินไหว หลังจากแผ่นดินไหวเชียงราย 5 พ.ค. 25573756
Download this file (AjPassakorn.zip)AjPassakorn.zipบทเรียนแผ่นดินไหว ไทย-เนปาล517
Download this file (AjTeraphan.zip)AjTeraphan.zipลักษณะของอาคารขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายรุนแรง (สีแดง) จากแผ่นดินไหว 5 พ.ค. 2557528
Download this file (AjPennung.zip)AjPennung.zipสรุปเชื่อมโยงบทเรียนแผ่นดินไหว ไทย-เนปาล513

Page 1 of 4