การตรวจดีเอ็นเอจากซองกระสุน กระสุน และปลอกกระสุนด้วยวิธีไดเร็คพีซีอาร์

รหัสโครงการ : MRG5580105
ชื่อโครงการ :

การตรวจดีเอ็นเอจากซองกระสุน กระสุน และปลอกกระสุนด้วยวิธีไดเร็คพีซีอาร์

หัวหน้าโครงการ : ภูวดล  ธนะเกียรติไกร
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5580105