แนวทางการสร้างสัมพันธภาพระหว่างชมรมเรือข้ามฝั่งไทย - มาเลย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย ตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัสโครงการ : เจ๊ะมูซอ  เจ๊ะโซ๊ะ
ชื่อโครงการ :

แนวทางการสร้างสัมพันธภาพระหว่างชมรมเรือข้ามฝั่งไทย - มาเลย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย ตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าโครงการ : PDG52L0011
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52L0011